Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Osoby, które chociaż raz w swoim życiu ubiegały się o bankowy kredyt czy pożyczkę na pewno słyszały o zdolności kredytowej. Nie wszyscy jednak kredytobiorcy wiedzą, jakie kryteria banki biorą pod uwagę, oceniając zdolność kredytową ani też, że zdolność tę każdy może dzisiaj wyliczyć samodzielnie.

Kalkulator zdolności kredytowej – do czego służy to narzędzie?

Zdolność kredytowa jest to maksymalna kwota kredytu, jaką bank może przyznać danemu klientowi. Ocena zdolności kredytowej przez bank odbywa się na podstawie analizy zarówno dokumentów dostarczonych przez kredytobiorcę, jak i informacji zamieszczonych przez niego we wniosku kredytowym. Osoby, które obecnie są zainteresowane kredytem czy pożyczką, jeszcze zanim udadzą się do banku mogą same sprawdzić, jaka jest ich zdolność kredytowa. W Internecie można bowiem znaleźć narzędzie o nazwie kalkulator zdolności kredytowej. Narzędzie to jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy w odpowiednią rubrykę wpisać miesięczny dochód (trzeba podać kwotę netto, jest to suma, która każdego miesiąca wpływa na konto). Z kalkulatora zdolności kredytowej mogą skorzystać nie tylko osoby o stałych miesięcznych dochodach czy osoby zatrudnione na umowę o pracę. Osoby, których dochód ulega co miesiąc zmianie w odpowiednią rubrykę powinny wpisać wysokość średniego dochodu z ostatnich trzech miesięcy. . Zawiera pytania o karty kredytowe i limity w koncie oraz o raty wszystkich posiadanych już kredytów i pożyczek.

Gdzie można znaleźć kalkulator zdolności kredytowej?

Wspomnieliśmy, że kalkulator zdolności kredytowej można znaleźć w Internecie. Tego typu narzędzie zamieszczane jest często na stronach www osób, które pracują w charakterze doradcy finansowego. Wszystkie pytanie w formularzu nawiązują w bezpośredni sposób do tych, które zawarte są we wniosku kredytowym. Oznacza to, że kalkulator zdolności kredytowej pod uwagę bierze to samo, co bankowy analityk badający zdolność kredytową danego kredytobiorcy. Dostępny na stronach internetowych kalkulator zdolności kredytowej zdolność tę wylicza szacunkowo. W wyliczeniach nie są uwzględniane wszystkie działające w Polsce banki, ale jedynie te największe. Należy pamiętać, że poszczególne banki mogą stosować inne parametry do oceny zdolności kredytowej. Kalkulator zdolności kredytowej jest bardzo przydatnym narzędziem, jednak dokładaną zdolność kredytową w danym banku można poznać, tylko składając osobistą wizytę w oddziale lub korzystając z usług, które świadczą doradcy kredytowi.

Przyznanie kredytu przez bank jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej danego kredytobiorcy. Każdy bank ocenia ją trochę inaczej, mniej lub bardziej rygorystycznie. Kalkulator zdolności kredytowej to przydatne dla każdego potencjalnego kredytobiorcy narzędzie, ale wylicza zdolność tylko szacunkowo. Warto o tym pamiętać.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz