Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Javascript jest językiem programowania, który znajduje zastosowanie w tworzeniu stron internetowych oraz aplikacji internetowych. Jest to język skryptowy, co oznacza, że kod jest wykonywany w czasie rzeczywistym przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu strony internetowe stają się bardziej interaktywne i responsywne.

Javascript został stworzony w 1995 roku przez Brandana Eicha, który pracował w firmie Netscape Communications Corporation. Nazwa “Javascript” została wymyślona przez marketingowców firmy, aby nawiązać do popularności języka programowania Java.

Javascript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Według rankingu TIOBE Index na sierpień 2021 roku, Javascript zajmuje drugie miejsce (po Javie) wśród najczęściej używanych języków programowania.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w Javascript

Jeśli chcesz aplikować na stanowisko programisty Javascript, warto zastanowić się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które pomogą Ci w tym procesie.

Przeglądaj oferty pracy

Przeglądaj oferty pracy i zwróć uwagę na wymagania stawiane przez pracodawców. Zobacz, jakie umiejętności i doświadczenie są wymagane na danym stanowisku. Dzięki temu będziesz wiedział, na co warto się skupić podczas nauki.

Przygotuj się do zadawanych pytań

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz zostać zapytany o różne rzeczy związane z Javascript. Przygotuj się na pytania z zakresu składni języka, programowania obiektowego, manipulacji DOM, a także na pytania dotyczące frameworków i bibliotek, takich jak React czy Angular.

Przygotuj projekty do pokazania

Jeśli już zdobyłeś jakieś doświadczenie w programowaniu w Javascript, warto przygotować projekty, które będziesz mógł pokazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pokaż pracodawcy, jakie projekty udało Ci się zrealizować, jakie problemy napotkałeś i jak je rozwiązałeś.

Niezbędne umiejętności programisty Javascript

Aby stać się dobrym programistą Javascript, warto posiadać pewne umiejętności. Poniżej przedstawiam kilka z nich.

Znajomość składni języka

Oczywistym jest, że aby programować w Javascript, trzeba znać składnię języka. Należy znać typy danych, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje, obiekty, metody i wiele innych. Dobry programista powinien również umieć pisać czytelny i przejrzysty kod.

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe to paradygmat programowania, w którym obiekt jest podstawową jednostką. W Javascript programowanie obiektowe jest bardzo ważne, więc warto znać zasady działania klas i obiektów oraz umieć tworzyć je samodzielnie.

Manipulacja DOM

Manipulacja DOM (Document Object Model) to proces modyfikowania struktury strony internetowej. W Javascript jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala na dynamiczną zmianę treści strony bez konieczności przeładowywania całej strony.

Znajomość frameworków i bibliotek

Javascript posiada wiele frameworków i bibliotek, które ułatwiają pracę programistom. Warto znać przynajmniej jeden z popularnych frameworków, takich jak React czy Angular. Dzięki temu będzie łatwiej zrozumieć, jak działa cały ekosystem Javascript.

Javascript to jeden z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Jeśli chcesz aplikować na stanowisko programisty Javascript, warto przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i posiadać niezbędne umiejętności, takie jak znajomość składni języka, programowanie obiektowe, manipulacja DOM oraz znajomość frameworków i bibliotek. Polecam również skorzystać z dostępnych źródeł, takich jak FreeCodeCamp, Codewars czy Stack Overflow, aby rozwijać swoje umiejętności programistyczne.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz